X
تبلیغات
کسب و کار -

کسب و کار

دروس رشته کسب و کار


مقدمه: درنظام اقتصادی مقوله بازار به عنوان مهمترین رکن . عامل تعیین کننده رونق اقتصادی کشور مطرح است. در سالیان اخیر تغییرات بنیادی در بازار، محیط کسب و کار را محیط پر تلاطم و توام با خطرات زیاد کرده است. اگر جستجوی فرصت های مناسب کسب و کار در این محیط متغییر با موفقیت قرین نشود، حیات تجاری بنگاه با مشکلات عدیده ای مواجه شده و چه بسا تا مرز شکست کامل پیش برود. در این شرایط لزوم برخورد علمی با مقوله کسب و کار و حرکت به سمت جایگزینی روش های نوین به جای روشهای سنتی، ایجاب می نماید که مدیران و متصدیان واحدهای صنفی با اصول و روشهای کسب و کار آشنا شوند.
تعریف و هدف: هدف از برگزاری دوره علمی - کاربردی کاردانی مدیریت کسب و کار، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه کسب و کار و نیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است. طی این دوره، دانشجویان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری کسب و کار، توانمندی لازم برای اداره واحد های صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی را کسب می نمایند. نقش و توانایی فارغ التحصیلان: فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها و توانایی هایی به شرح زیر می باشد: اداره واحد های صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی. انتقال مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی. تشخیص و بکار گیری مفاد قوانین و مقرارت مربوط به کسب و کار. تاسیس و راه اندازی واحدهای کسب و کار. شناسایی واحدهای کسب و کار. طراحی و اجرای مناسب چیدمان فروشگاه. مدیریت خرید و فروش در سازمانهای دولتی و غیر دولتی. مشاغل قابل احراز: فارغ التحصیلان این دوره می توانند مشاغل زیر را احراز نمایند: سرپرستی واحد های صنفی. متصدی امور کسب و کار در واحد های صنفی. فعالیت در سازمانهای دولتی و غیر دولتی. مقدمه: درنظام اقتصادی مقوله بازار به عنوان مهمترین رکن . عامل تعیین کننده رونق اقتصادی کشور مطرح است. در سالیان اخیر تغییرات بنیادی در بازار، محیط کسب و کار را محیط پر تلاطم و توام با خطرات زیاد کرده است. اگر جستجوی فرصت های مناسب کسب و کار در این محیط متغییر با موفقیت قرین نشود، حیات تجاری بنگاه با مشکلات عدیده ای مواجه شده و چه بسا تا مرز شکست کامل پیش برود. در این شرایط لزوم برخورد علمی با مقوله کسب و کار و حرکت به سمت جایگزینی روش های نوین به جای روشهای سنتی، ایجاب می نماید که مدیران و متصدیان واحدهای صنفی با اصول و روشهای کسب و کار آشنا شوند. تعریف و هدف: هدف از برگزاری دوره علمی - کاربردی کاردانی مدیریت کسب و کار، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه کسب و کار و نیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است. طی این دوره، دانشجویان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری کسب و کار، توانمندی لازم برای اداره واحد های صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی را کسب می نمایند. نقش و توانایی فارغ التحصیلان: فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها و توانایی هایی به شرح زیر می باشد: اداره واحد های صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی. انتقال مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی. تشخیص و بکار گیری مفاد قوانین و مقرارت مربوط به کسب و کار. تاسیس و راه اندازی واحدهای کسب و کار. شناسایی واحدهای کسب و کار. طراحی و اجرای مناسب چیدمان فروشگاه. مدیریت خرید و فروش در سازمانهای دولتی و غیر دولتی. مشاغل قابل احراز: فارغ التحصیلان این دوره می توانند مشاغل زیر را احراز نمایند: سرپرستی واحد های صنفی. متصدی امور کسب و کار در واحد های صنفی. فعالیت در سازمانهای دولتی و غیر دولتی. دوشنبه, 10 آبان 1389 ساعت 09:34 مقدمه: درنظام اقتصادی مقوله بازار به عنوان مهمترین رکن . عامل تعیین کننده رونق اقتصادی کشور مطرح است. در سالیان اخیر تغییرات بنیادی در بازار، محیط کسب و کار را محیط پر تلاطم و توام با خطرات زیاد کرده است. اگر جستجوی فرصت های مناسب کسب و کار در این محیط متغییر با موفقیت قرین نشود، حیات تجاری بنگاه با مشکلات عدیده ای مواجه شده و چه بسا تا مرز شکست کامل پیش برود. در این شرایط لزوم برخورد علمی با مقوله کسب و کار و حرکت به سمت جایگزینی روش های نوین به جای روشهای سنتی، ایجاب می نماید که مدیران و متصدیان واحدهای صنفی با اصول و روشهای کسب و کار آشنا شوند. تعریف و هدف: هدف از برگزاری دوره علمی - کاربردی کاردانی مدیریت کسب و کار، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه کسب و کار و نیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است. طی این دوره، دانشجویان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری کسب و کار، توانمندی لازم برای اداره واحد های صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی را کسب می نمایند. نقش و توانایی فارغ التحصیلان: فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها و توانایی هایی به شرح زیر می باشد: اداره واحد های صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی. انتقال مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی. تشخیص و بکار گیری مفاد قوانین و مقرارت مربوط به کسب و کار. تاسیس و راه اندازی واحدهای کسب و کار. شناسایی واحدهای کسب و کار. طراحی و اجرای مناسب چیدمان فروشگاه. مدیریت خرید و فروش در سازمانهای دولتی و غیر دولتی. مشاغل قابل احراز: فارغ التحصیلان این دوره می توانند مشاغل زیر را احراز نمایند: سرپرستی واحد های صنفی. متصدی امور کسب و کار در واحد های صنفی. فعالیت در سازمانهای دولتی و غیر دولتی. آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 16 آبان 1389 ساعت 08:46   معرفی دانشگاه معرفی دانشگاه رشته های مرکز درباره ما تاریخچه چشم انداز گالری عکس کاردانی ناپیوسته کاردانی پیوسته کارشناسی ناپیوسته حسابداری-حسابرسی حسابداری-مالی نرم افزار کامپیوتر نقشه کشی صنعتی گرافیک مدیریت کسب و کار بازاریابی تعمیرات مکانیکی تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و هدف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل طراحی دوخت حسابداری-حسابرسی مدیریت بیمه حوزه های سازمانی دوشنبه, 10 آبان 1389 ساعت 09:34 مقدمه: درنظام اقتصادی مقوله بازار به عنوان مهمترین رکن . عامل تعیین کننده رونق اقتصادی کشور مطرح است. در سالیان اخیر تغییرات بنیادی در بازار، محیط کسب و کار را محیط پر تلاطم و توام با خطرات زیاد کرده است. اگر جستجوی فرصت های مناسب کسب و کار در این محیط متغییر با موفقیت قرین نشود، حیات تجاری بنگاه با مشکلات عدیده ای مواجه شده و چه بسا تا مرز شکست کامل پیش برود. در این شرایط لزوم برخورد علمی با مقوله کسب و کار و حرکت به سمت جایگزینی روش های نوین به جای روشهای سنتی، ایجاب می نماید که مدیران و متصدیان واحدهای صنفی با اصول و روشهای کسب و کار آشنا شوند. تعریف و هدف: هدف از برگزاری دوره علمی - کاربردی کاردانی مدیریت کسب و کار، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه کسب و کار و نیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است. طی این دوره، دانشجویان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری کسب و کار، توانمندی لازم برای اداره واحد های صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی را کسب می نمایند. نقش و توانایی فارغ التحصیلان: فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها و توانایی هایی به شرح زیر می باشد: اداره واحد های صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی. انتقال مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی. تشخیص و بکار گیری مفاد قوانین و مقرارت مربوط به کسب و کار. تاسیس و راه اندازی واحدهای کسب و کار. شناسایی واحدهای کسب و کار. طراحی و اجرای مناسب چیدمان فروشگاه. مدیریت خرید و فروش در سازمانهای دولتی و غیر دولتی. مشاغل قابل احراز: فارغ التحصیلان این دوره می توانند مشاغل زیر را احراز نمایند: سرپرستی واحد های صنفی. متصدی امور کسب و کار در واحد های صنفی. فعالیت در سازمانهای دولتی و غیر دولتی. آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 16 آبان 1389 ساعت 08:46   معرفی دانشگاه معرفی دانشگاه رشته های مرکز درباره ما تاریخچه چشم انداز گالری عکس کاردانی ناپیوسته کاردانی پیوسته کارشناسی ناپیوسته حسابداری-حسابرسی حسابداری-مالی نرم افزار کامپیوتر نقشه کشی صنعتی گرافیک مدیریت کسب و کار بازاریابی تعمیرات مکانیکی تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و هدف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل تعریف و اهداف مشاغل قابل احراز جداول دروس سرفصل طراحی دوخت حسابداری-حسابرسی مدیریت بیمه حوزه های سازمانی حوزه ریاست معاونت دانشجویی-فرهنگی معاونت پژوهشی معاونت اداری و مالی معاونت آموزشی رئیس دانشگاه حراست چارت سازمانی درخواست ملاقات مدیران گروه کارشناس حقوقی روابط عمومی صنعت مدیریت و خدمات اجتماعی فرهنگ و هنر معاون دانشجویی-فرهنگی امور دانشجویی امور فرهنگی مرکز مشاوره فرمهای مرتبط اخبار معاونت و اطلاعیه ها مدیر امور دانشجویی اداره فارغ التحصیلان تربیت بدنی امور دانشجویی فوق برنامه تربیت بدنی مسابقات ورزشی تیم های ورزشی دانشگاه خوابگاه سلف سرویس کار دانشجویی مدیر امور فرهنگی انجمن های علمی کانون های فرهنگی ستاد اقامه نماز بسیج دانشجویی معاون پژوهشی کتابخانه دانشگاه مرکز آرشیو سخنرانی علمی همایش ها و سمینارها دفتر امور کارآفرینی نشریه مرکز و مقالات اخبار معاونت و اطلاعیه ها آزمون های جامع نمونه سوالات امتحانی نرم افزار معاون اداری-مالی امور اداری امور مالی صندوق رفاه دانشجویان فرم های مرتبط آیین نامه ها و بخشنامه ها اخبار معاونت و اطلاعیه ها مدیر اداری خدمات اداری کارگزینی دبیرخانه مدیر مالی اداره حسابداری دانشگاه اداره حقوق و دستمزد امور شهریه جمعدار اموال معاون آموزشی مدیریت آموزشی امور مدرسان گروه های آموزشی تقویم آموزشی کمیسیون موارد خاص فرم های مرتبط اخبار معاونت و اطلاعیه ها مدیر آموزش خدمات آموزشی مدرسان دانشگاه جذب مدرس فرم ها قوانین و مقررات گروه صنعت گروه مدیریت و خدمات اجتماعی گروه فرهنگ مدیر گروه درباره گروه مدیر گروه درباره گروه مدیر گروه درباره گروه پیوندهای مفید سایر سایتهای دانشگاه سایت های مرتبط پیام ریاست نشاط دانشگاه با فعالیت دانشجویان در انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی میسر می شود. تصویر روز وضعیت آب و هوا اوقات شرعی  3:57 مانده تا غروب خورشید 03:48 اذان صبح 05:37 طلوع خورشید 12:55 اذان ظهر 20:10 غروب خورشید 20:32 اذان مغرب اوقات به افق : انتخاب شهرگنبدکاووساراکاردبیلارومیهاصفهاناهوازایلامبجنورد بندرعباسبوشهربیرجندتبریزتهرانخرم آبادرشتزاهدانزنجانساریسمنانسنندجشهرکردشیرازقزوینقمکرمان کرمانشاهگرگانمشهدهمدانیاسوجیزد var showsecond=0;var showlist=0; var CurrentDate= "07/10/2011 11:05:54 AM"; var JAT= 1; function pz() {};init();document.getElementById("cities").selectedIndex=1;coord();main(); if(!showlist) $('citylist').style.visibility="hidden"; نظرسنجی سامانه جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ عالی خوب متوسط ضعیف   حوزه ریاست معاونت دانشجویی-فرهنگی معاونت پژوهشی معاونت اداری و مالی معاونت آموزشی رئیس دانشگاه حراست چارت سازمانی درخواست ملاقات مدیران گروه کارشناس حقوقی روابط عمومی صنعت مدیریت و خدمات اجتماعی فرهنگ و هنر معاون دانشجویی-فرهنگی امور دانشجویی امور فرهنگی مرکز مشاوره فرمهای مرتبط اخبار معاونت و اطلاعیه ها مدیر امور دانشجویی اداره فارغ التحصیلان تربیت بدنی امور دانشجویی فوق برنامه تربیت بدنی مسابقات ورزشی تیم های ورزشی دانشگاه خوابگاه سلف سرویس کار دانشجویی مدیر امور فرهنگی انجمن های علمی کانون های فرهنگی ستاد اقامه نماز بسیج دانشجویی معاون پژوهشی کتابخانه دانشگاه مرکز آرشیو سخنرانی علمی همایش ها و سمینارها دفتر امور کارآفرینی نشریه مرکز و مقالات اخبار معاونت و اطلاعیه ها آزمون های جامع نمونه سوالات امتحانی نرم افزار معاون اداری-مالی امور اداری امور مالی صندوق رفاه دانشجویان فرم های مرتبط آیین نامه ها و بخشنامه ها اخبار معاونت و اطلاعیه ها مدیر اداری خدمات اداری کارگزینی دبیرخانه مدیر مالی اداره حسابداری دانشگاه اداره حقوق و دستمزد امور شهریه جمعدار اموال معاون آموزشی مدیریت آموزشی امور مدرسان گروه های آموزشی تقویم آموزشی کمیسیون موارد خاص فرم های مرتبط اخبار معاونت و اطلاعیه ها مدیر آموزش خدمات آموزشی مدرسان دانشگاه جذب مدرس فرم ها قوانین و مقررات گروه صنعت گروه مدیریت و خدمات اجتماعی گروه فرهنگ مدیر گروه درباره گروه مدیر گروه درباره گروه مدیر گروه درباره گروه پیوندهای مفید سایر سایتهای دانشگاه سایت های مرتبط پیام ریاست نشاط دانشگاه با فعالیت دانشجویان در انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی میسر می شود. تصویر روز وضعیت آب و هوا اوقات شرعی  3:58 مانده تا غروب خورشید 03:48 اذان صبح 05:37 طلوع خورشید 12:55 اذان ظهر 20:10 غروب خورشید 20:32 اذان مغرب اوقات به افق : انتخاب شهرگنبدکاووساراکاردبیلارومیهاصفهاناهوازایلامبجنورد بندرعباسبوشهربیرجندتبریزتهرانخرم آبادرشتزاهدانزنجانساریسمنانسنندجشهرکردشیرازقزوینقمکرمان کرمانشاهگرگانمشهدهمدانیاسوجیزد var showsecond=0;var showlist=0; var CurrentDate= "07/10/2011 11:05:54 AM"; var JAT= 1; function pz() {};init();document.getElementById("cities").selectedIndex=1;coord();main(); if(!showlist) $('citylist').style.visibility="hidden"; نظرسنجی سامانه جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ عالی خوب متوسط ضعیف  
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم تیر 1390ساعت 16:9  توسط منیژه سیار معافی  |